Pinkster Protestante Kerk (Ligkruis Gemeente)

Masada, Bronkhorstspruit, Gauteng

Places of Worship

7 Nooidach Street
Masada
Bronkhorstspruit
City of Tshwane
Gauteng
1020
Contact Number
013 935 1443
Contact Number
082 782 7509
Email
[email protected]
Website
https://ligkruisbedieninge.yolasite.com/

Social Media

COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal

Dr Pieter Uys
Pastoor

082 782 7509
View Ecard

Ligkruis Bedieninge PPK word gelei deur Past Pieter en Emmerentia Uys vanaf Bronkhortspruit. Past Uys is al 25 jaar leraar van die Ligkruis Bedieninge.

Die visie van die PPK is en bly steeds om as ‘n effektiewe, sielewennende en Geesvervulde kerk uitvoering te gee aan die Groot Opdrag wat aan die kerk van Christus toevertrou is, naamlik om te gaan en die evangelie van Christus aan die hele wêreld te verkondig.

Om uitvoering aan die visie te gee is dit nodig dat die kerk as organisasie so effektief as moontlik instrumenteel sal ontwikkel ten einde ‘n daadwerklike bydrae te kan lewer in die uitbouing van die koninkryk van God.

Sondag:
Sondagskool: 09:45
Erediens: 10:00
Evangeliediens: 18:00

Dinsdag:
Midweekdiens: 19:00

Woensdag:
Vrouediens: 09:00

Vrydag:
Jeugdiens: 19:00

Pinkster Protestante Kerk Hoofkantoor

011 974 1769
View Profile
Search Partners Category
Shalom Aanbiddingsentrum
012 524 3347
Places of Worship Montana Pretoria church kerk TCLF ppk pinkster
Shalom Aanbiddingsentrum
[email protected]
012 524 3347
View Profile
Profile Views: 1679