Uitsig High School main banner image

Uitsig High School

The Reeds, Centurion, Gauteng

Educational Institution

47 Marquard Street
The Reeds
Centurion
City of Tshwane
Gauteng
0158
Contact Number
012 661 5525
Fax Number
086 647 6471
Email
[email protected]
Website
http://www.hs-uitsig.co.za/

Social Media

COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal

Uitsig High School - Hoërskool Uitsig

Uitsig High School is situated in The Reeds, Centurion and our core activity remains education, which means that our daily focus is quality teaching, learning and providing ample opportunities for participation to ensure that each learner’s skills grows to ensure a future of choice and success. High academic standards are our criteria and each of our dynamic, informed and dedicated educators’ endeavours to create a disciplined, positive and productive learning environment in their classrooms.

The school was opened in 1991 and the school building is functional modern to provide in new teaching needs. The number of learners increased from 164 in 1991 to 1129 in 2018. The school boasts with neat classrooms fitted with data projectors. As individual attention in small groups is very important to the school, several rooms are divided into smaller units. The Natural, Physical and Life Sciences laboratories are modern and equipped with all the tools required to acquaint learners with what will be expected of them if they continue with the aforementioned subjects at university level.

The school further has four (4) IT centres the subjects Information Technology and Computer Application Technology is taught. These facilities prepare learners for the business environment by exposing them to programming and the use of software programmes such as MS Office.

Uitsig High School is a community school:

. with Christian standards and values
. that offers learners quality education in a happy multi-cultural disciplined environment
. where every learner’s individuality is promoted by respecting his/her human dignity

AFRIKAANS:

Hoërskool Uitsig is ’n parallelmediumskool in The Reeds, Centurion, en bestaan sedert 1991. Die voedingsgebied van die skool is The Reeds, Rooihuiskraal, Wierdapark, Thatchfield en Amberfield. Die huidige leerdertal is sowat 1030 en toon ’n beduidende groei sedert 1991 toe daar sowat 164 leerders geregistreer het.

Vir Hoërskool Uitsig is Christelike waardes ononderhandelbaar en kernwaardes waaraan ons baie sterk glo, is: Respek, Integriteit, Lojaliteit, Eerlikheid en Omgee. Die Beheerliggaam en personeel is sterk ingestel op ’n gedissiplineerde omgewing. Die multikulturele samestelling van Hoërskool Uitsig berei leerders uitstekend voor vir die toekoms in ons land en die skool slaag baie goed daarin om leerders uit verskillende bevolkingsgroepe tot ’n hegte eenheid saam te snoer.  Die Beheerliggaam is ook baie gerig op die toekoms en daarom word vakke soos IT, RTT (“CAT”) en Gasvryheidstudies, wat leerders voorberei vir beroepe in die moderne era, hoog aangeslaan en het die skool ook onlangs ’n goed toegeruste leessentrum in gebruik geneem.

Die hoof en personeel doen baie moeite om die omgeekarakter van Hoërskool Uitsig te beklemtoon en verder te ontwikkel.  Geleenthede soos Kersfees-in-Mei (waartydens bydraes ingesamel word vir behoeftiges) en Kansa se Sprayathon (waarmee bydraes vir die Kankervereniging ingevorder word) geniet dus sterk prominensie op die skool se kalender.  

’n Belangrike strewe van Hoërskool Uitsig is om ’n gesonde balans te vind tussen akademie, sport en kultuur. Die matriekuitslae van die afgelope aantal jare getuig van groot toewyding van beide personeel en leerders, want benewens ’n uitstekende slaagsyfer is daar besondere goeie prestasies soos die agt onderskeidings wat Gideon Alers, Marco Botha en Nomkhosi Mndiniso in 2013 almal behaal het. Op sportgebied presteer spanne en leerders van die skool goed in die ligas waarin ons deelneem en daar is jaarliks verteenwoordiging in provinsiale spanne. Lig-die-emmer (derde kwartaal) is die groot kulturele hoogtepunt op ons kalender.

Die Beheerliggaam, personeel, leerders en ouers van Hoërskool Uitsig is positief oor die toekoms van hierdie skool en glo dat gehalte onderwys die sleutel is om baie van die uitdagings in ons land aan te spreek.

Read More...

The school commences at 7:25 every day and closes at 14:00

Lewende Woord Centurion
[email protected]
012 654 3600
View Profile
TREE Raslouw Branch
[email protected]
081 276 0426
View Profile
Visits: 2386