AFM-AGS Charisma (Strand) main banner image

AFM-AGS Charisma (Strand)

Die Vlakte, Strand, Western Cape

Place of Worship

101 Jenning Street
Die Vlakte
Strand
Helderberg Basin, City of Cape Town
Western Cape
7140
Contact Number
021 853 8702
Email
[email protected]
Website
http://www.agscharisma.com

Social Media

COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal

AFM-AGS Charisma (Strand)

AGS Charisma is ‘n gemeente in die Helderberg Kom, Strand wat graag mense wil aanmoedig om gehoorsaam aan die Woord van God te wees, en om sy medemens met hulp en hoop te bedien.

Die presiderende leraar is Pastoor Sarel Louw. Saam met sy medeleraar Pastoor Jansen Nel en kerk sekretaresse Ria Marias maak hulle ’n fantastiese span. Ons nooi jou hartlik uit om die dienste by te woon en deel te wees van die wonderlike ontdekking van die waarheid en toepaslikheid van die woord vand God, veral vir die tyd waarin ons leef.

Ons Visie & Missie:
Dat ons in gehoorsaamheid aan die Woord van God, guns by God sal hê, en voortspruitend hieruit, ook by die gemeenskap. Ook om as medewerkers die gemeenskap van die Helderberg Kom, ook deelgenote van God Drie-enige se guns te maak, deur hulle met hulp en hoop te bedien.

AFM stands for “Apostolic Faith Mission” (in Afrikaans: “AGS – Apostoliese Geloofsending”). The AFM exists since 1908 and is the first and largest Pentecostal church in the country – with 1.4 million members in SA and currently established in 29 countries of the world. “Pentecostal” means that it is a church who believes that the Spirit of God is given to believers to live dynamic and overcoming lives.

Read More...

Kantoorure / Office Hours:
Maandag tot Vrydag: 08:30 - 13:00

Dienstye / Service Times:
Ons oggenddiens begin 09:00 saam met ons Charismaats kinderkerk.

AFM-AGS The Apostolic Faith Mission of SA - National Office

012 644 0490
View Profile
JAMii Business Forum Helderberg
[email protected]
081 788 1229
View Profile
Visits: 2302