AFM-AGS Charisma (Strand)

Die Vlakte, Strand, Western Cape

Places of Worship

101 Jenning Street
Die Vlakte
Strand
Helderberg Basin, City of Cape Town
Western Cape
7140
Contact Number
021 853 8702
Email
[email protected]
Website
http://www.agscharisma.com

Social Media

COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal

AGS Charisma is ‘n gemeente in die Helderberg Kom, Strand, wat graag mense wil aanmoedig om  gehoorsaam aan die Woord van God te wees, en om sy medemens met hulp en hoop te bedien.

Die presiderende leraar is Pastoor Sarel Louw. Saam met sy medeleraar Pastoor Jansen Nel en kerk sekretaresse Ria Marias maak hulle ’n fantastiese span. Ons nooi jou hartlik uit om die dienste by te woon en deel te wees van die wonderlike ontdekking van die waarheid en toepaslikheid van die woord vand God, veral vir die tyd waarin ons leef.

Ons Visie & Missie: Dat ons in gehoorsaamheid aan die Woord van God, guns by God sal hê, en voortspruitend hieruit, ook by die gemeenskap. Ook om as medewerkers die gemeenskap van die Helderberg Kom, ook deelgenote van God Drie-enige se guns te maak, deur hulle met hulp en hoop te bedien.

Kantoorure / Office Hours: 
Die kerk kantoor is gesluit in terme van COVID regulasies
Skakel ons gerus by 
021 853 8702
Maandag tot Vrydag: 09:00 - 13:00

Dienstye / Service Times:
Ons Sondag kerkdiense is huidig gesliit weens COVID regulasies.

AFM-AGS The Apostolic Faith Mission of SA - National Office

012 644 0490
View Profile
Search Partners Category
JAMii Business Forum - Helderberg
065 931 3446
Business Networking JAMii Helderberg Networking Organisation Strand Somerset West Gordonsbay Gordons Bay Gordons Baai Online Platform jammi jami
JAMii Business Forum - Helderberg
[email protected]
065 931 3446
View Profile
Profile Views: 1267