Gereformeerde Kerk Totiusdal main banner image

Gereformeerde Kerk Totiusdal

Waverley, Pretoria North East, Gauteng

Place of Worship

Cnr Starkey & Spioenkop Street
Waverley
Pretoria North East
City of Tshwane
Gauteng
0186
Contact Number
012 333 2432
Email
[email protected]
Website
http://www.gktotiusdal.co.za/

Social Media

COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal

Gereformeerde Kerk - Totiusdal

Die Gereformeerde Kerk Totiusdal is ’n gemeente van die Gereformeerde Kerk (GKSA) in die ooste van Pretoria se Moot-gebied. Dit sluit die woongebiede Queenswood en Waverley (waar die kerkgebou geleë is) in. Van belang vir die Gereformeerde Kerk is dat die Gereformeerde Skool Dirk Postma ook binne die gemeentegrense val.

Totiusdal het op 20 Oktober 1957 van die destydse Eloffsdal-Wonderboom-Suid (later Pretoria-Wonderboom-Suid genoem) afgestig. So vinnig was die vermeerdering van Gereformeerdes in dié omgewing destyds dat die Gereformeerde kerk Oos-Moot op 30 Julie 1966 kon afstig uit die westelike wyke van Totiusdal en die oostelike wyke van Eloffsdal-Wonderboom-Suid. Aanvanklik het Totiusdal eredienste gehou in die Hoërskool Oos-Moot se saal. ’n Eie kerkgebou is beplan op grond wat behoort het aan ds. S.J. du Toit, die vader van Totius. Daarom is besluit om die gemeente Totiusdal te noem.

Read More...

Kantoorure / Office Hours:
Maandag / Monday: 08:00 - 13:00
Woensdag / Wednesday: 08:00 - 13:00
Vrydag / Friday: 08:00 - 13:00

Dienstye / Services:
Oggenddiens / Mornings: 09:30
Aanddiens / Evenings: 18:30

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

018 297 3986
View Profile
Search Partners Category
Gereformeerde Gekombineerde Skool Dirk Postma Educational Institution School GSDP
Gereformeerde Laerskool Johannes Calvyn Educational Institution Gereformeerde Laerskool Johannes Calvyn School GLJC
Gereformeerde Kerk Oos-Moot Place of Worship Gereformeerde Kerk Oos-Moot church GKSA Villieria Pretoria
Tshwane Church Leaders Forum (TCLF)
[email protected]
012 362 1396
View Profile
Blits Electrical & Hardware Pretoria
[email protected]
012 332 1815
View Profile
Gereformeerde Gekombineerde Skool Dirk Postma
[email protected]
012 332 3222
View Profile
Gereformeerde Laerskool Johannes Calvyn
[email protected]
012 331 0218
View Profile
Gereformeerde Kerk Oos-Moot
[email protected]
012 332 1991
View Profile
Visits: 1855