Gereformeerde Kerk Oos-Moot

Villieria, Pretoria North East, Gauteng

Places of Worship

716 31st Ave
Villieria
Pretoria North East
City of Tshwane
Gauteng
0186
Contact Number
012 332 1991
Contact Number
084 406 2027
Website
http://www.gkoosmoot.co.za/

Social Media

COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal

Die Gereformeerde Kerk Oos-Moot is ’n gemeente van die Gereformeerde Kerk (GKSA) noordoos van die Pretoriase middestad in, soos die naam aandui, die ooste van die Moot-gebied. Binne die gemeentegrense val woonbuurte soos Môregloed, Queensqwood X2, Rietfontein en Villieria. Die kerkgebou is geleë by 31ste Laan 716, Villieria, net ’n hanetree van die Gereformeerde kerk Totiusdal se kerkgebou op die hoek van Spioenkopstraat en Starkeylaan, Waverley.

Die Gereformeerde kerk Oos-Moot het op 30 Julie 1966 afgestig uit die westelike wyke van die Gereformeerde kerk Totiusdal en die oostelike wyke van die Eloffsdal-Wonderboom-Suid.

Dienstye / Services:
Oggenddiens / Mornings: 09:00
Aanddiens / Evenings: 18:30

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

018 297 3986
View Profile
Search Partners Category
Gereformeerde Gekombineerde Skool Dirk Postma
012 332 3222
Educational Institutions School GSDP
Gereformeerde Kerk - Totiusdal
012 333 2432
Places of Worship church
Gereformeerde Laerskool Johannes Calvyn
012 331 0218
Educational Institutions School GLJC
Blits Electrical & Hardware
[email protected]
012 332 1815
View Profile
Gereformeerde Gekombineerde Skool Dirk Postma
[email protected]
012 332 3222
View Profile
Gereformeerde Kerk - Totiusdal
[email protected]
012 333 2432
View Profile
Gereformeerde Laerskool Johannes Calvyn
[email protected]
012 331 0218
View Profile
Profile Views: 1122